Blaue Hintergrundillustration

Performance

Дигитален поетски перформанс-Катарина Сариќ,Драгана Евтимова

Дигитален поетски перформанс на црногорската поетеса Катарина Сариќ (поетски провокатор и феминистка). Модератор на разговорот со Катарина: Драгана Евтимова (поетеса и преведувач), а воведно и претставување со Иванка Апостолова Баскар.
1. Без наслов од збирката: Породични циклус.
2. Без наслов од збирката: Породични циклус.
3. Третото танго од збирката: Породични циклус.
(РАЗГОВОР помеѓу Катарина Сариќ и Драгана Евтимова)
4. Егзистенцијална. (самостојна песна)
5. Беше вистински мајстор во пакување на работите. (самостојна песна)
6. Митоманска од збирката: Настајања женом – од дјевојке до жене.
(РАЗГОВОР помеѓу Катарина Сариќ и Драгана Евтимова)
7. Дајем за тебе и задњи грош од збирката: Настајања женом – од дјевојке до жене.
8. Мјењам старо за ново од збирката: Настајања женом – од дјевојке до жене.
9. Продајем ново за старо од збирката: Настајања женом – од дјевојке до жене.
(РАЗГОВОР помеѓу Катарина Сариќ и Драгана Евтимова)
10. Ти дувај! од збирката: Настајања женом – од дјевојке до жене.
(РАЗГОВОР помеѓу Катарина Сариќ и Драгана Евтимова со заокружување на програмата)

To overview