Blaue Hintergrundillustration

Theater play

„ФОНТАНА“ на Игор Поп Трајков

Дуодрама за перверзните драмски релации помеѓу браќата во војна и површноста во уметноста, наспроти пожртвуваноста.

To overview