Blaue Hintergrundillustration

Theater play

„ГУЛАБ НА ПРОЗОР“ на Елена Пренџова

Дигитална драма за животот на СКАЈП. Драма за неснаодливоста во реалниот простор, поради премногу дигитално комуницирање и артифициелно општење.

To overview