Blaue Hintergrundillustration

Theater play

„РАСИПАН БЕЗОБРАЗЕН ЛАЖГО“ на Лидија Митоска-Ѓорѓиевска

Драмски непотизам на шалтер, манифест за протекција и коруптивно делување во македонската секојдневност, како да е тоа нешто сосема нормално.

To overview