Blaue Hintergrundillustration

Theater play

„СМЕНИ, СПАСИ“ на Ирма С. Башевска

Драма за одливот на мозоци од Македонија, драма за миграциите на младите луѓе во потрага по праведна и чесна егзистенција.

To overview